Wythnos Gofalwn

Wythnos Gofalwn, WeCare Week

Rhwng 11-17 o Hydref, bydd Wythnos Gofalwn Cymru yn taflu goleuni ar sut beth yw gweithio yn y maes Gofal Cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant. Nod yr wythnos fydd i dynnu sylw at yr amrywiaeth o swyddi ar gael yn y sector ac i roi cydnabyddiaeth haeddiannol i’r sector am yr holl waith caled.

Ydych chi neu rywun da chi’n nabod eisiau dysgu mwy am gyfleoedd i..

 Wneud gwahaniaeth bob dydd?
 Gefnogi pobl yn eu cymunedau?
 Newid neu datblygu gyrfa yn y maes Iechyd a Gofal?
 Mwynhau gyrfa boddhaus a gwobrwyol bob diwrnod?

Cadw’ch lygaid allan ar weithgareddau drwy ddilyn #WythnosGofalwnCymru a dilynwch y hanes ar ein..

 

#GofalwnCymru #WythnosGofalwnCymru Wedi ei bostio ar 05 October 2021