PSS Yn recriwtio nawr yn Sir y Fflint!

PSS School run Cym

 

 Beth am fod yn ofalwr gyda Rhannu Bywydau y PPS a chreu gyrfa lawn boddhad sy’n addas i chi, ac yn gweithio o amgylch y plant.

• Bod yn fos arnoch chi eich hun

• Dewis eich oriau gwaith eich hun

• Gweithio o gartref (neu’r parc, caffi neu sinema)

• Helpu i newid bywyd rhywun er gwell

• Does dim angen unrhyw brofiad blaenorol 

 

 

Rhiant llawn amser,  gofalwr Rhannu Bywydau rhan amser

Eisiau swydd sy’n cyd-fynd yn dda â danfon y plant i ac o’r ysgol?

makeyourself.org.uk

Wedi ei bostio ar 27 November 2019