Oes gennych ddiddordeb mewn bod yn llysgennad gofal

SCW

 

Ydych chi’n falch o fod yn weithiwr gofal cymdeithasol neu’r blynyddoedd cynnar a gofal plant? 

Ydych chi’n frwdfrydig ynghylch eich gwaith? 

Ydych chi wedi meddwl am fod yn llysgennad gofal?

 

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru ydym yn recriwtio nawr...

 

Nod y rhaglen llysgenhadon gofal yw codi proffil y sector gofal cymdeithasol a'r sector blynyddoedd cynnar a gofal plant yn ogystal â'u hyrwyddo fel dewisiadau gyrfa sy'n rhoi mwynhad, boddhad a llwyddiant. Mae llysgenhadon yn helpu addysgu pobl am y gwahanol ddewisiadau gyrfa sydd ar gael a'r cyfleoedd ar gyfer datblygu.

 

Rydym yn chwilio am bobl sy'n gallu symbylu ac ysbrydoli pobl i ystyried gofal cymdeithasol neu'r blynyddoedd cynnar a gofal plant fel gyrfa pleserus a buddiol.

 

Gallai gynnwys:

 

  • siarad â myfyrwyr mewn ysgolion neu golegau yn eich ardal
  • cynnal sgyrsiau neu drafodaethau anffurfiol
  • mynychu digwyddiadau gyrfa a chynadleddau.

 

Gall llysgenhadon gofal fod ar unrhyw lefel gyrfa ond rhaid iddyn nhw fod yn ymroddedig, yn hyderus ac yn gyfathrebwyr da â chynulleidfa eang. Mae’r rôl hon yn un wirfoddol, felly bydd angen i chi gael cefnogaeth eich cyflogwr.

 

Beth yw’r buddion i chi?

 

  • datblygu hyder a sgiliau ar gyfer eich datblygiad proffesiynol parhaus
  • ychwanegiad cadarnhaol at eith CV
  • hyrwyddo gyrfaoedd gofal cymdeithasol, a helpu i recriwtio gweithwyr y dyfodol.

 

 Ddiddordeb?

 

 Ffyona Usher: Ffyona.usher@socialcare.wales

 

 

Rhaglen llysgenhadon gofal

 

Wedi ei bostio ar 05 September 2018