Mae'r hyn sy'n bwysig i chi yn bwysig i ni, hefyd

SSWBA Cym

What Matters to You Matters to Us

Mae'r ffilm hon yn edrych ar effaith y Ddeddf ar bobl sy'n defnyddio gwasanaethau. Datblygodd yr Asiantaeth Gwella'r Gwasanaethau Cymdeithasol y ffilm ochr yn ochr â'r Cyngor Gofal a phartneriaid eraill, a gellir ei ddefnyddio gydag aelodau o'r cyhoedd a'r gweithlu.

https://www.youtube.com/watch?v=hs_ZuQ2X09E

Wedi ei bostio ar 08 March 2018