Gwasanaeth Ffonio a Theithio Sir y Fflint

Community Travel

Bydd Uned Trafnidiaeth Integredig Cyngor Sir y Fflint yn cyflwyno Gwasanaeth Ffonio a Theithio i breswylwyr Sir y Fflint. Bydd y gwasanaeth newydd yn wasanaeth ymateb i’r galw, gan ddarparu cludiant hygyrch o ddrws i ddrws i’r cyhoedd sy’n cael trafferth teithio ar wasanaethau cyhoeddus cyfredol.

Cliciwch ar y ddolen am wybodaeth bellach - Gwasanaeth Ffonioa Theithio 

Wedi ei bostio ar 17 July 2018