Dadansoddiad o Anghenion Hyfforddi Sir y Fflint

default-news-image

Mae Dadansoddiad o Anghenion Hyfforddi wrthi’n cael ei gynnal ar gyfer darparwyr gofal cymdeithasol yn y Sector Annibynnol a’r Trydydd Sector yn Sir y Fflint. 

Caiff y dadansoddiad ei gydlynu gan Bartneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol Gogledd Cymru.  I gymryd rhan a chanfod anghenion hyfforddi eich asiantaeth, dychwelwch y ffurflen i wdt@flintshire.gov.uk erbyn 14 Rhagfyr 2018.

Os byddwch chi angen rhagor o wybodaeth, ffoniwch 01352 702591.

 

Dadansoddiad o Anghenion Hyfforddi 

Wedi ei bostio ar 26 November 2018