Cyhoeddi teilyngwyr am Wobrau mawreddog sy'n cydnabod rhagoriaeth mewn gofal

default-news-image

Mae’r Gwobrau yn agored i dimau a sefydliadau o’r sectorau cyhoeddus, gwirfoddol ac annibynnol. Maent yn cydnabod mentrau sydd wedi cael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl, wedi cefnogi datblygiad staff ac wedi annog gwelliant i wasanaethau.

Categorïau a theilyngwyr

Wedi ei bostio ar 05 September 2018