Cysylltwch â ni

Hoffwn wybod rhagor am y newidiadau mae dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn yn ei wneud i’ch bywyd, neu fywyd aelod o'ch teulu neu ffrind. Os hoffech chi rannu stori gyda ni, llenwch y bocs isod, ffoniwch ni ar 01352 708672 neu anfonwch neges e-bost i contracts.commissioning@flintshire.gov.uk neu dewch o hyd i ni ar Twitter @FCCSocialCare

 Cysylltwch â ni os ydych chi’n cael anawsterau gyda’r wefan, neu syniadau ar sut i'w gwella.

Nid bwriad y wefan yw ei defnyddio i godi pryderon neu i gwyno. Os ydych chi’n dymuno gwneud hynny, ewch i’n tudalennau ‘eich hawl i ganmol neu gwyno’ am ragor o wybodaeth.

http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Social-Services/Your-right-to-compliment-and-complain.aspx